Tài nguyên Blog

Liên kết Website

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20180717_205623.jpg NGOC_HOANG_CHEK_MAP_NHAM.jpg Day_Chuot.jpg 82218354_1353608208143540_2244732582438633472_n.jpg 2011.jpg IMG_8492.JPG IMG_8157.JPG Fdc31e3fe7fb05a55cea.jpg Aa752157d9933bcd6282.jpg 9d5282c07b04995ac015.jpg 02.jpg IMG_6280.JPG IMG_6279.JPG IMG_6486.JPG IMG_6247.JPG IMG_6421.JPG IMG_5693.JPG IMG_5911.JPG Xuan_2018.png Banner_Violet.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Hồng Chuyên)

  Bài dạy Excel

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hồng Chuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:40' 05-06-2009
  Dung lượng: 652.0 KB
  Số lượt tải: 30
  Số lượt thích: 0 người
  BẢNG TÍNH EXCEL
  BÀI 1
  GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT EXCEL
  I. Giới thiệu chung
  1.1 Khởi động Excel
  C1: Dùng lệnh Start / Programs / Microsoft Excel
  C2: Start/ Run và nhập đường dẫn
  C:Program Files Microsoft Office OfficeMSExcel.EXE
  Xuất hiện màn hình làm việc như sau
  Scroll Bar
  Standard
  Formating
  Title bar
  Menu Bar
  Formula
  Column
  Row
  Status Bar
  Cell
  Wookbook
  1.2 cửa sổ Workbook
  workbook đầu tiên có tên mặc định là Book1
  Trong 1 Workbook có tối đa 255 Sheets, mỗi Sheets thường là 1 bảng tính dùng chứa dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh.
  Mặc nhiên trong Workbook có 3 Sheet, muốn thay đổi số Sheet. ToolsOptionsGenetal, trong Sheets in new workbook khai báo số Sheets cần dùng.
  Trong 1 Sheets gồm có 256 cột được đánh thứ tự từ A,B,C.... Nằm trên đầu hàng
  Trong 1 Sheets gồm có 65,536 cột được đánh thứ tự từ 1,2,3.... Nằm trên cột đầu tiên bên trái
  Giao giữa hàng và cột là ô (Cell), mỗi ô có 1 địa chỉ duy nhất đó là sự hợp thành giữa cột và dòng
  Con trỏ ô (cell pointer) là ô hình chữ nhật, di chuyển trong bảng tính và giúp định vị ô hiện hành.

  1.3 Thao tác với tệp
  a. Ghi tệp mới lên đĩa
  File / Save xuất hiện hộp thoại Save,
  Ghi tên tệp vào mục File name,
  Kích chuột vào nút Save
  b. Mở tệp đã có:
  File / Open
  Chọn thư mục chứa tệp, chọn tên tệp,
  Kích chuột vào nút Open
  c. Mở tệp mới
  File / New hoặc nháy chuột vào biểu tượng New trên thanh Standard
  d. Đóng tệp
  File / Close
  Ví dụ 
  1.4 Thoát khỏi Excel:
  Dùng lệnh File / Exit (Kích chuột vào nút Close trên thanh tiêu đề)
  II. Các kiểu dữ liệu trong Excel
  Một ô chỉ chứa một kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu phụ thuộc ký tự đâu tiên gõ vào
  2.1 Kiểu số (Number)
  Là các chữ số 0  9,
  Các dấu: + - . ( $
  2.2 Kiểu chuỗi (Text)
  Là các chữ cái: A  Z, a  z
  Các ký tự canh biên: ‘ “ ^
  Ví dụ 
  2.3 Kiểu công thức (Formula)
  Ký tự đầu tiên gõ vào là dấu = hoặc +
  Ví dụ 
  Các toán tử trong công thức
  Toán tử tính toán: + - * / ^ %
  Toán tử chuỗi: &
  Toán tử so sánh: =, <>, >, <, >=, <=
  Ví dụ 
  III. Các thao tác cơ bản trên vùng
  Vùng: bao gồm một hoặc nhiều ô liên tiếp được xác định bởi địa chỉ ô đầu vùng và ô cuối vùng.
  3.1 Lựa chọn vùng:
  Kích chuột vào ô đầu vùng, nhấn và giữ chuột trái kéo rê đến ô cuối vùng
  Ví dụ 


  3.2 Xoá dữ liệu trong vùng:
  Chọn vùng cần xoá
  Nhấn phím Del
  3.3 Sao chép, di chuyển dữ liệu vùng:
  Chọn vùng cần nguồn
  Edit / Copy (Ctrl + C) hoặc Edit / Cut (Ctrl + X)
  Di chuyển đến vùng đích
  Edit / Paste (Ctrl + V)
  Ví dụ 
  3.4 Chèn dòng, cột, ô trống
  Chèn dòng:
  Chọn các dòng muốn chèn
  Insert / Rows
  Chèn cột:
  Chọn các cột muốn chèn
  Insert / Columns
  Chèn ô:
  Chọn vùng muốn chèn ô trống
  Insert / Cells. Xuất hiện hộp thoại Insert
  Ví dụ 

  Chèn vào vùng đã chọn và đẩy các ô cùng hàng sang phải
  Chèn vào vùng đã chọn và đẩy các ô cùng cột xuống dưới
  Bài 2
  Định dạng văn bản
  Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng 
  Quy định vị trí dữ liệu trong các ô 
  Định dạng dữ liệu số 
  Định dạng dữ liệu chữ 
  Tạo các đường kẻ theo vùng ô đã chọn 
  Định dạng nền dữ liệu 
  1.Thay đổi độ rộng cột và chiều cao dòng
  Cột (dòng): di chuột đến đường biên giữa hai cột (dòng), nhấn và kéo chuột sang trái hoặc phải (trên hoặc dưới) để thay đổi.
  Nếu muốn thay đổi độ rộng của nhiều cột (chiều cao của nhiều hàng) thực hiện lệnh Format/Column/ Width (Format/ Row/ Height)
  2. Quy định vị trí dữ liệu trong các ô
  Format/Cell.
  Chọn lớp Alignment
  Horizontal: điều chỉnh ngang dữ liệu trong từng ô.
  Vertical: điều chỉnh dọc dữ liệu trong từng ô.
  Orientation: hình thức trải dữ liệu trong ô: ngang/ dọc /nghiêng
  Wrap text: độ rộng cột cố định, dữ liệu nhập vào tự động tràn trên nhiều dòng.
  Merge cells: gộp các ô được chọn thành 1 ô.
  3. Định dạng dữ liệu số
  Chọn vùng dư liệu cần định dạng
  Format / Cells
  Chọn lớp Number
  Trong mục Categories chọn mục Number
  4. Định dạng dữ liệu chữ
  Chọn vùng cần định dạng.
  Format/ Cells
  Chọn lớp Font
  Font: Loại font chữ
  Font style: kiểu chữ
  Size: Cỡ chữ
  Underline: các kiểu gạch chân
  Color: Mầu chữ
  5. Tạo các đường kẻ theo vùng ô đã chọn
  Chọn vùng cần tạo đường kẻ
  Format/ Cells
  Chọn lớp Border
  Khung Style: chọn một trong 13 mẫu đường kẻ
  Color: mầu đường kẻ
  6.Định dạng nền dữ liệu
  Chọn vùng cần tạo nền
  Format/ Cells
  Chọn lớp Patterns
  Color: chọn mầu
  Pattern: chọn mẫu tô
  Kích OK
  BÀI 3
  CÁC HÀM THƯỜNG DÙNG TRONG EXCEL
  1. GIỚI THIỆU CHUNG
  = (Danh sách đối số)
  Hàm bắt đầu bằng dấu =
  Tên hàm là các hàm mẫu do Excel quy định.
  Ví dụ SUM, ABS, SQRT
  Tên hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường
  Danh sách đối số:
  Là các trị số, các địa chỉ ô, các dãy ô, tên vùng, công thức, tên hàm.
  Danh sách đối số đặt trong các dấu ngoặc ()
  Giữa các đối số ngăn cách nhau bởi dấu phẩy
  Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối
  Địa chỉ tương đối là địa chỉ tham chiếu có dạng . Khi sao chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ thay đổi theo nghĩa phương, chiều và khoảng cách.
  Địa chỉ tuyệt đối: là địa chỉ có dạng $$. Khi chép đến vùng đích, địa chỉ tham chiếu của vùng đích sẽ giữ nguyên như của vùng nguồn.

  2. CÁC HÀM TOÁN HỌC và THỐNG KÊ
  2.1 Hàm ABS():
  Cú pháp

  Công dụng: cho giá trị tuyệt đối của biểu thức số N
  Ví dụ
  =abs(-25)  25
  ABS(N)
  2.2 Hàm SQRT():
  Cú pháp

  Công dụng: cho trị là căn bậc hai của số N (N>0)
  Ví dụ
  =sqrt(25)  5

  SQRT(N)
  2.3 Hàm INT( ):
  Cú pháp


  Công dụng: cho trị là phần nguyên của biểu thức số N
  Ví dụ
  =int(259.45)  259


  INT(N)
  2.4 Hàm MOD()
  Cú pháp


  Công dụng
  Cho phần dư của phép chia nguyên N cho M
  Ví dụ
  =mod(9,4)  1
  MOD(N, M)
  2.5 Hàm ROUND( )
  Cú pháp


  Công dụng
  Làm tròn giá trị biểu thức số Bt đến N số lẻ.
  Nếu N>0 làm tròn bên phải phần thập phân, nếu N<0 làm tròn bên trái phần thập phân
  Ví dụ
  =round(15.327,2)  15.33
  =round(333333,-3)  333000
  =round(1234.4567,0)  1234

  ROUND(Bt,N)
  2.6 Hàm SUM()
  Cú pháp


  Công dụng
  Tính tổng các phần tử trong đối số.
  Danh sách đối số phải là kiểu Number
  Ví dụ

  SUM(danh sách đối số)
  2.7 Hàm AVERAGE()
  Cú pháp


  Công dụng
  Tính trung bình cộng các số có trong danh sách đối số.
  Ví dụ
  AVERAGE (danh sách đối số)
  2.8 HÀM MAX(), MIN()
  Cú pháp


  Công dụng:
  Tìm giá trị số học lớn nhất (nhỏ nhất) của các giá trị có trong danh sách.
  Ví dụ:
  Max(5,6,2,9)=9
  Min(5,6,2,9)=2
  MAX (danh sách các trị)
  MIN(danh sách các trị)
  2.9 HÀM COUNT()
  Cú pháp


  Công dụng
  cho số các ô chứa giá trị số trong danh sách
  Ví dụ
  =COUNT(3,”ABC”,2,6) cho kết quả là 3
  COUNT(danh sách các trị)
  2.10 HÀM RANK()
  Cú pháp


  Công dụng
  Xác định thứ hạng của x so với các giá trị trong danh sách. Trị x và các thành phần trong danh sách phải là số.
  Ví dụ:
  Xếp thứ của một học sinh trong lớp
  RANK(x, danh sách)
  3. CÁC HÀM NGÀY THÁNG
  Dữ liệu kiểu ngày (date) là một kiểu đặc biệt của kiểu số. Thông thường nhập dữ liệu mm/dd/yyyy (tháng/ngày/năm)
  Hàm Day(date): cho giá trị ngày của date
  Ví dụ: Day(“09/23/2005”)  23
  Hàm Month(date): cho giá trị tháng của date
  Ví dụ: Month(“09/23/2005”)  9
  Hàm Year(date): cho giá trị năm của date
  Ví dụ: Year (“09/23/2005”)  2005
  Hàm Now(): cho ngày và giờ hiện tại của hệ thống
  Hàm Today(): cho ngày hiện tại của hệ thống
  4. Các hàm logic
  Hàm AND(đk1, đk2,…): cho giá trị đúng khi mọi điều kiện đk1, đk2,… đưa ra đều đúng.
  Hàm OR(đk1, đk2,…): cho giá trị đúng khi bất kì điều kiện đki đúng.
  Hàm NOT(đk): cho giá trị đúng nếu điều kiện đk sai, cho giá trị sai nếu đk đúng.
  Hàm IF(bt logic, bt1, bt2): nếu bt logic đúng thì hàm cho giá trị bt1 còn không cho giá trị bt2.
  Bt1, bt2 có thể là có thể là hằng, biểu thức, có thể là hàm IF khác
  Ví dụ 
  6. CÁC HÀM TÌM KIẾM
  6.1 HÀM VLOOKUP
  6.2 HÀM HLOOUP
  Ví dụ:
  Tính lương cho ba loại công lao động khác nhau, biết rằng số tiền cho từng loại công lao động là
  Tiền lương tính theo công thức
  Tiền lương =Số công * Số tiền một công
  6.1 HÀM VLOOKUP
  Cú pháp


  Bảng B: là một khối các ô.
  Cột bên trái của Bảng B luôn chứa các giá trị để dò tìm.
  Các cột khác chứa các giá trị để tham chiếu.
  Cột tham chiếu C: là số thứ tự của cột (tính từ trái sang phải của Bảng B).
  Qui ước: Cột đầu tiên bên trái của bảng là cột 1.
  VLOOKUP (x, Bảng B, Cột tham chiếu C, Cách dò i)
  Công dụng
  Dò tìm giá trị x ở cột bên trái của Bảng B.
  Khi tìm thấy thì lệch qua bên phải đến Cột tham chiếu C để lấy trị trong ô ở đó ứng với vị trí của x
  Cách dò: nhận hai giá trị là 0 hoặc 1 (mặc định là 1)

  Ví dụ 
  6.2 Hàm HLOOKUP()
  Cú pháp


  HLOOKUP (x, Bảng B, Hàng tham chiếu R, Cách dò i)
  Ví dụ 
  7.1 Hàm COUNTIF()
  Cú pháp


  Công dụng
  Đếm số lượng giá trị đối số trong vùng tham chiếu
  Ví dụ 
  Đếm số lượng học sinh giỏi của lớp

  COUNTIF(Vùng tham chiếu, đối số)
  7.MỘT SỐ HÀM KHÁC TRONG EXCEL
  7.2 Hàm SUMIF()
  Cú pháp


  Công dụng
  Tính tổng các số có trong vùng mà thoả mãn điều kiện
  Ví dụ 
  Tính tổng số tiền lớn hơn 50000 của lớp
  SUMIF(Vùng, điều kiện)
  Excel cho phép sắp xếp dữ liệu tối đa theo 3 khoá
  Thực hiện sắp xếp:
  Chọn vùng dữ liệu muốn sắp xếp
  Data / Sort
  Khoá 1
  Khoá 2
  Khoá 3
  Tăng dần
  Giảm dần
  Kích chuột
  Hàng
  Cột
  Để lựa chọn sắp xếp theo hàng hay cột ta kích chuột vào nút Options
  8. Sắp xếp dữ liệu trong Excel
  BÀI 4
  CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢNG TÍNH
  1. Khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu

  CSDL là tập hợp thông tin, dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc dòng và cột để có thể liệt kê, truy tìm, trích rút những dòng dữ liệu thoả mãn một tiêu chuẩn nào đó. Để thực hiện thao tác này, ta phải tạo ra các vùng Database, Criteria và Extract.
  Vùng Database ( Vùng cơ sở dữ liệu ): Gồm ít nhất hai dòng. Dòng đầu chứa tiêu đề cột (trường). Các dòng tiếp theo chứa dữ liệu. Mỗi dòng là một bản ghi.
  Vùng Criteria ( Vùng tiêu chuẩn): Chứa điều kiện để tìm kiếm. Gồm ít nhất hai dòng. Dòng 1 chứa tiêu đề. Các dòng còn lại chứa điều kiện
  Vùng Extract ( Vùng trích dữ liệu): Chứa các bản ghi thoả mãn điều kiện

  Vùng Database
  Vùng Criteria
  Vùng Extract
  2.Thao tác tìm kiếm, rút trích, xoá
  2.1 Thao tác tìm kiếm
  - Di chuyển con trỏ ô vào vùng Database.
  - Thực hiện lệnh :
  Data/Filter/Advanced Filter
  Xuất hiện hộp thoại:


  Hiển thị bản ghi thoả mãn ngay tại vùng CSDL
  Hiển thị ở một vị trí khác
  Địa chỉ vùng CSDL
  Địa chỉ vùng tiêu chuẩn
  Địa chỉ của vùng muốn trích dữ liệu tới
  Kích OK
  Ví dụ
  2.2 Xoá các bản ghi thoả điều kiện
  Sau khi thực hiện tìm kiếm xong. Muốn xoá các dòng thoả mãn điều kiện, ta chọn các dòng đó rồi thực hiện lệnh :
  Edit / Delete / Entire Row.
  Chú ý:
  - Để hiện lại các bản ghi không thoả mãn điều kiện vừa bị che dấu, ta dùng lệnh :
  Data / Filter / Show All.
  - Nếu ta không thực hiện xoá các bản ghi vừa tìm kiếm được thì lệnh trên sẽ hiển thị lại tất cả các bản ghi của CSDL.
  Ví dụ
  2.3 Lọc các bản ghi nhờ AUTOFILTER
  - Lọc các bản ghi
  Data / Filter / AutoFilter.
  Khi đó, tất cả các nhãn cột đều xuất hiện một mũi tên, kích vào đó hiện lên một menu liệt kê các giá trị của trường này và 3 mục :
  - All ( tất cả các bản ghi ),
  - Top 10 ( chọn 10 bản ghi có gía trị trường này lớn nhất),
  - Custom (để nhập điều kiện lọc phức tạp ).
  Chú ý :
  - Để huỷ đặt lọc, dùng lại lệnh cũ :
  Data / Filter / AutoFilter.

  Nhập giá trị so sánh
  Nhấn vào đây
  Nhập phép kết nối
  Nhập phép so sánh
  Ví dụ
  Hộp thoại Custom AutoFilter
  4. Sử dụng hộp thoại Data Form
  Hộp thoại Data Form dùng để xem CSDL, tìm kiếm bản ghi theo một tiêu chuẩn.
  Các bước :
  - Đặt con trỏ ô nằm trong phạm vi vùng DataBase
  Thực hiện lệnh: Data / Form.
  Xuất hiện hộp thoại

  Thêm bản ghi mới
  Tìm BG trước
  Tìm BG tiếp theo
  Nhập ĐK tìm kiếm
  Xoá bản ghi hiện thời
  Ví dụ
  4. Các hàm liên quan đến CSDL
  4.1 Hàm DSUM()
  DSUM(vùng CSDL, N, vùng tiêu chuẩn)
  Cho kết quả là tổng dữ liệu số trên cột thứ N của những bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn.
  N: là số thứ tự cột trong vùng CSDL cần tính tổng. Cột đầu tiên là 1
  Ví dụ

  4.2 Hàm DAVERAGE()
  Cú pháp:
  DAVERAGE(vùng CSDL, N, vùng tiêu chuẩn)
  Công dụng:
  Cho giá trị trung bình trên cột thứ N của những bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn.

  Ví dụ
  4.3 Hàm DMAX()
  Cú pháp
  DMAX(vùng CSDL, N, vùng tiều chuẩn)
  Công dụng
  Cho giá trị lớn nhất trên cột thứ N của những bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn
  Ví dụ
  4.4 Hàm DMIN()
  Cú pháp
  DMIN(vùng CSDL, N, vùng tiều chuẩn)
  Công dụng
  Cho giá trị nhỏ nhất trên cột thứ N của những bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn

  Ví dụ
  4.5 Hàm DCOUNT()
  Cú pháp
  DCOUNT(vùng CSDL, N, vùng tiêu chuẩn)
  Công dụng
  Cho số ô chứa giá trị số trên cột thứ N của những bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn
  Ví dụ
  4.6 Hàm DCOUNTA()
  Cú pháp
  DCOUNTA(vùng CSDL, N, vùng tiêu chuẩn)
  Công dụng
  Cho số ô chứa dữ liệu trên cột thứ N của những bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn

  Ví dụ
  5. Tổng hợp số liệu theo nhóm Subtotal
  Subtotal dùng để tổng hợp dữ liệu theo nhóm đồng thời chèn vào cuối mỗi nhóm một dòng thống kê, tính toán và một dòng tổng kết ở cuối mỗi phạm vi.
  Ví dụ:
  Các bước thực hiện như sau:
  Bước 1: Sắp xếp CSDL theo khoá là cột cần thực hiện gom nhóm. (Data/Sort)
  Bước 2: Đặt con trỏ vào vùng CSDL, dùng lệnh Data/Subtotal
  At each change in: chọn trường cần tạo nhóm tổng hợp
  Use function: chọn hàm cần tính toán
  Add Subtotal: chọn những trường cần tính toán
  Kích OK
  1. Các bước tạo biểu đồ
  Chọn vùng dữ liệu muốn xây dựng biểu đồ.
  Insert / Chart (hoặc kích chọn biểu tượng Chart Winzard trên thanh Standard).
  Xuất hiện hộp thoại sau

  BÀI 5: BIỂU ĐỒ BẢNG TÍNH
  Chọn kiểu biểu đồ
  Kích Next
  Vùng chứa dữ liệu biểu đồ
  Chọn dữ liệu theo hàng hay cột
  Tên biểu đồ
  Chuỗi dữ liệu làm biểu đồ
  Tab Series
  Nhập tiêu đề BĐ
  Tiêu đề Trục X
  Tiêu đề trục Y
  Đặt đồ thị vào Sheet mới
  Đặt đồ thị vào Sheet bất kì của bảng tính hiện thời
  Ví dụ:
   
  Gửi ý kiến

  Báo mới